Kund: BRIS - Projekt: BRIS-dagen 2013

Hopp är grunden för förändring.

Under de dryga fyrtio åren som BRIS har funnits så har de pratat med många barn och unga. Samtalen har handlat om allt mellan himmel och jord. De har innehållit allvar, skoj, skratt och tårar. Något som dessutom många samtal har haft gemensamt är att de har handlat om att förmedla hopp. Hopp är viktigt. Hopp är grunden till förändring.

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

Doppio fick förmånen att hjälpa BRIS med att genomföra BRIS-dagen på Hjortviken Konferens i december 32013 och vi hjälpte främst till med att skapa webbsajten för dagen - brisdagen.se. Vi hjälpte även till med att få dit föreläsare, vi gjorde korta introduktionsfilmer med föreläsarna genom att filma med smartphones samt fått andra företag i vårt nätverk att ställa upp som sponsorer. Bland föreläsarna syntes David Lega, Manuel Knight, Hans Johansson m.fl. och under lunchen underhöll Timo Räsinen. Då alla medverkande ställde upp utan krav på ersättning gick alla insamlade pengar direkt till BRIS verksamhet.

/ Mats Andersson, 2014-01-09

Göteborgsvarvet Marathon

 

SKL "Tiga är silver, tala är guld"