Filmproduktion

En filmproduktion är indelad i flera olika faser, där det första som ska till är en bra idé, ett godkänt filmmanus och inspelning. När dessa faser är färdiga är det efterproduktion som gäller, då ljud och musik läggs in och en reklamkampanj börjar.