Filmproduktionens faser

Som sagt består en filmproduktion av fem olika faser och dessa kommer här nu att presenteras mer.

Utveckling

Denna fas är inriktad på att i huvudsak framställa en film av ett intressant filmmanus. Det första som sker är en grundidé som sedan utvecklas till ett filmmanus och ett team sätts ihop. Ett filmmanus i sig är delat i flera olika steg, allt från de första tankarna som skrivs ner och så fortsätter det tills manuset är helt klart. Efter det bearbetas manuset till det bättre och slutgiltiga. Under hela tiden som manusförfattare arbetar med manuset han han/hon ta kontakt med olika filmproduktionsbolag för att höra om någon tycker det är värt att satsa på. Manuset presenteras för filmregissörer och filmproducenter för att försäkra sig om att det även finns tillräcklig finansiering för filmen. Det är här många projekt tar slut, kanske för att idén inte är hållbar för den marknad som råder för tillfället. Filmproduktionen kan dock ligga kvar i utvecklingsfasen under en längre tid, kanske det senare med tiden finns en marknad för den.

Förproduktion

Under denna fas planeras arbetet, filmen får sin stil, budget och inspelningsschema fastställs. Det är även här som teamet blir till, som till exempel regissör, produktionsledare, inspelningsledare, rollsättare, fotograf, ljudtekniker, kompositör och alla andra som måste finnas med i en förproduktion.

Inspelningen

Vid tidpunkten för inspelningen tillkommer en attributör/rekvisitör, en eller flera regiassistenter, scripta med flera. En inspelningsdag börjar med att ett schema delas ut och själva inspelningsplatsen färdigställs, all rekvisita som behövs plockas fram och inspelningsplatsen får ljus. Skådespelarna görs iordning med kläder och smink. På plats går man igenom manuset och skådespelarna övar på sina repliker. Fotografen och ljudteknikerna provar och gör iordning sina redskap. Därefter börjar filmningen och ibland kan det bli många omtagningar. När scriptan tar upp ”klappan” och regissören säger: ”Varsågod” eller ”börja” (”action” på engelska) börjar skådespelarna sina repliker samtidigt som fotografen och ljudteknikern påbörjar sina jobb.