Får jag använda metalldetektor överallt?

Du kan inte ge dig på metallsökning hur som helst. Det finns regler i Sverige för hur du får använda en metalldetektor. Du ska bland annat betala en avgift för den. Det kan ju vara hur kul som helst att kombinera camping och en tur i skogen med skattsökning men först måste du få tillstånd till detta.

Kulturmiljölagen säger att du måste söka tillstånd för att använda en metallsökare. Det här är en apparat som på elektronisk väg kan hitta metallföremål som finns udner markytan. Alla apparater av detta slag måste ha tillstånd från Länstyrelsen för att få användas.

Du kan få söka efter metall inom begränsade områden under en viss tidsperiod. Det brukar inte ges tillstånd för att gå med metalldetektor i områden där det finns fornlämningar. Då finns ju chansen att du hittar gamla mynt och annat av högt värde. I och med att man inte vill att privatpersoner ska hitta den här typen av föremål och sedan sälja dem privat så är det svårare att få gå med metalldetektor omkring kända fornfynd.

Men om du upptäcker ett nytt fornfynd så har du ju inte gjort något olaligt så länge som du rapporterar om detta förstås!